SVP_896643

Фінагіна Олеся Валентинівна

Наукова cтупінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Посада: завідувач кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування

Кафедра менеджменту та бізнес-адміністрування є випусковою та здійснює підготовку кваліфікованих фахівців для організаційно-управлінської, освітньої та науково-дослідної діяльності у сфері управління організаціями (денної та заочної, бюджетної та контрактної форм навчання) у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальностями:

073 «Менеджмент», освітня програма: «Менеджмент»
(бакалаврський освітній рівень, термін навчання – 4 роки);

073 «Менеджмент», освітня програма: «Менеджмент»
(бакалаврський освітній рівень, термін навчання – 2 роки (після закінчення ВНЗ I-II рівнів акредитації – зарахування на 3 курс навчання));

073 «Менеджмент», освітня програма: «Менеджмент»
(магістерський освітній рівень: термін навчання – 1,5 роки);

073 «Менеджмент» освітня програма: «Бізнес-адміністрування»
(магістерський освітній рівень: термін навчання – 1 рік 10 місяців);

073 «Менеджмент» освітня програма: «Управління інноваційною діяльністю»
(магістерський освітній рівень: термін навчання – 1,5 роки).

Кафедра менеджменту та бізнес-адміністрування здійснює підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів в аспірантурі (термін навчання – 4 роки) та докторантурі (термін навчання – 2 роки) у галузі знань: 07 «Управліня та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент».

Контакти:

Кафедра менеджменту та бізнес-адміністрування Черкаського державного технологічного університету, м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 460, корпус 1, аудиторія 907. Електронна пошта: [email protected], тел. +380983206755

З будь-яких питань навчального процесу звертайтесь до науково-педагогічного персоналу:

Бакалаври, магістри – к.е.н., доцент Бітюк Інна Миколаївна 0631213614 [email protected]